Edition Allegro Musik
För angenäma musikupplevelser
Logotype EAM HB
Till innehåll

Kontakt

Så här når du oss
Telefon: 070-543 76 14, 0708-80 38 35, 08-702 94 70
Adress: Edition Allegro Musik HB, Regattakajen 10, 120 71 Stockholm
E-post: Formulär här nedanför.

Systerwebbplats: www.allegromusik.com


Bilden ovan: Eine Nacht in Venedig, Seefestspiele Mörbisch, Österrike i augusti 2015.

Bilden nedan: Sommerarena, Baden bei Wien, Österrike.

Båda bilderna: EA Musik HB. Liksom flertalet övriga bilder på webbplatsen kan de ses i större format genom att klicka på dem.

Mål och verksamhet
Edition Allegro Musik HB grundades i september 1988. Företagets mål är att skapa angenäma och berikande upplevelser i den lättare klassiska musikens värld för såväl publik som utövare. Till denna värld hör främst:

 • Komisk opera

 • Operett

 • Sångspel

 • Wienermusik

 • Musikal

 • Musikalisk komedi

 • Filmmusik


Den verksamhet som bedrivs består bland annat av att:

 • Medverka i och producera konserter och musikteater

 • Författa artiklar för musik- och teatertidskrifter samt för konsert- och teaterprogram

 • Utforma konsert- och teaterprogram

 • Författa, sammanställa och förmedla nyheter och evenemangsinformation

 • Medverka i och producera inspelningar på CD och DVD

 • Författa manus till, producera och medverka som värd i radioprogram

 • Författa innehåll till och producera webbplatser inom kulturområdet

 • Utbilda inom tal, sång, musik, musikteater och musikhistoria

 • Förmedla kontakter mellan dem som sätter värde på eller verkar inom den lättare klassiska musiken

Om webbplatsen!
1999 publicerade vi vår första webbplats. Adress: www.allegromusik.com. Platsen har sedan dess vuxit och omfattar numera närmare 700 sidor. Drygt 500 av dessa innehåller musiklistor och fonograminformation till de radioprogram i serien Plats På Scen! som vi producerat och sänt sedan 2003. På drygt 150 sidor finns operett-, musikal- och filmmusiknyheter samlade månadsvis sedan 2002. Dessutom finns bland annat många artiklar om kompositörer, artister, dirigenter och orkestrar.

Tekniken för produktion av webbplatser har utvecklats mycket under de år som gått sedan vi öppnade vår första webbplats. För att erbjuda dig som besöker oss bästa möjliga service och upplevelse har vi nu grundligt förnyat webbplatsen. Vi har också gett den en ny adress - www.allegromusik.se.

Eftersom den tidigare webbplatsversionen, med adressen  www.allegromusik.com, innehåller en mycket stor mängd information kommer vi att hålla den tillgänglig även i fortsättningen som en systerwebbplats. Vi bedömer att detta kan vara av betydenhet till exempel vid forskning inom områdena operett-, musikal- och filmmusik. (2013-03-28 rev 2017-08-17)

Vi hoppas att såväl den nya webbplatsen som systerwebbplatsen skall vara till både nytta och nöje!

Robert Stolz (1880-1975)
Många har genom åren inspirerat oss i vårt arbete. Främst bland dem alla står den österrikiske kompositören Professor Robert Stolz. Genom hela sitt sekellånga liv skapade han med stor ödmjukhet för att i rikt mått ge till sina medmänniskor. Det han gav var tröst, glädje och framtidstro. Hans livsmotto var:

Om mina melodier har funnit en plats i människornas hjärtan, då vet jag att jag har fullgjort mitt uppdrag och inte levt mitt liv förgäves.

Det är dessa ord från ett varmt och vänligt hjärta som ständigt vägleder oss i vår gärning.

Med vänliga hälsningar,
Edition Allegro Musik
  
  
Fru Einzi Stolz med Eva och Bo Magnusson invid Robert Stolz Platz i Wien.

Edition Allegro Musik HB | Regattakajen 10 | 120 71 Stockholm
070-543 76 14 | +46(0)70 543 76 14
Org.nr: 916622-3413
Publicerad den 28 juli 1999 | Nypublicering den 28 mars 2013
Senast ändrad den 17 maj 2024
© Copyright Edition Allegro Musik HB 1999-2024
Tillbaka till innehåll