Edition Allegro Musik
För angenäma musikupplevelser
Logotype EAM HB
Till innehåll

Utbildning

Vill du utveckla din röst? - Vi hjälper dig att bli Rösträtt!
Hos oss kan du nu, utöver sångutbildning, få hjälp med att utveckla dina röstresurser till exempel när det gäller kommunikativ kompetens eller förmågan att förstärka röstens hållbarhet. Detta sedan vår medarbetare, sångerskan och sångpedagogen Eva Magnusson nu också verkar som logonom. Logonomen är en röst- och talpedagog som arbetar med friskvården hos rösten och med rösten och talet ur estetisk synpunkt.


Alla som har rösten som ett viktigt verktyg i arbetet eller andra sammanhang, och behöver utveckla den på olika sätt, är välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation. Syftet med denna är för det första att närmare klarlägga utvecklingsbehoven och för det andra att ta fram en plan för att tillgodse dessa. Utvecklingsplanen kan avse såväl röst som tal och sång och olika kombinationer av dessa. Den kan avse utveckling på individnivå eller i grupp, på ordinarie arbetsplats eller annan lämplig lokal. Planen är också underlag för det pris vi kan erbjuda.

Exempel på kategorier där rösten har en viktig roll är företagsledare, föredragshållare, programledare i radio och TV, konsertprogramvärdar, skådespelare, sångare, lärare, säljare, präster och politiker. En annan viktig kategori är skolelever med behov  av att till exempel få talfel avhjälpta. Inom detta område har vi stor erfarenhet genom mångårig verksamhet inom utbildningssektorn från föreskole- till gymnasienivå. Andra områden där vi har stor erfarenhet är musikteaterformer där både tal och sång ingår, främst sångspel, operett och musikal.

Enklaste sättet att få kontakt med oss för en kostnadsfri konsultation är att använda formuläret som finns här >>

Välkommen till oss för en bättre röst!


Utbildningen av logonomer sker vid Stockholms Musikpedagogiska Institut - SMI. Högskoleexamen i logonomi omfattar 120 hp. Följande ämnen ingår.

   Metodik och didaktik 22,5 hp
   Metodik för ledarskap och kommunikation 7,5 hp
   Psykologi och pedagogik 7,5 hp
   Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2,5 hp
   Muntlig framställning 20 hp
   Röstträning 10 hp
   Retorik 7,5 hp
   Kroppslig medvetenhet och gestaltning 7,5 hp
   Scenisk produktion 2,5 hp
   Röstens anatomi och fysiologi 7,5 hp
   Fonetik och röstakustik 10 hp
   Självständigt arbete – Examensarbete 15 hp

Titeln på Eva Magnussons examensarbete är Det sceniska talets utveckling i musikteaterformen operett under 1900-talet. Uppsatsen omfattar drygt 60 sidor plus två fonogram (CD). Den kan beställas med användning av formuläret här >>  Priset är 250 kr inklusive 6 procent mervärdeskatt.

Examensarbetet (exklusive ljudfiler från undersökta fonogram) är tillgängligt som PDF-fil. Klicka på bilden till höger, examensarbetets titelsidan, för att få tillgång till PDF-filen. © Copyright Eva Magnusson.

(2014-10-05 rev 2016-02-11)

Eva Magnusson.

Sångerska, sångpedagog, legitimerad musiklärare och logonom.

Klicka gärna på bilden för att se den i större format.

Titelsida, examensarbete, logonomexamen Eva Magnusson. © Copyright Eva Magnusson. Klicka på bilden för att läsa examensarbetet. (PDF-fil.)
  
  
Edition Allegro Musik HB | Regattakajen 10 | 120 71 Stockholm
070-543 76 14 | +46(0)70 543 76 14
Org.nr: 916622-3413
Publicerad den 28 juli 1999 | Nypublicering den 28 mars 2013
Senast ändrad den 14 april 2024
© Copyright Edition Allegro Musik HB 1999-2024
Tillbaka till innehåll